یراق آلات پنجره دولنگه بازشو

مکانیزم پنجره فرانسوی قابل نصب در ابعاد 40 تا 240 سانتی متر طول و عرض 28.5 تا 140 سانتی متر با استفاده از لولای مخصوص لنگه بازشو میتواند وزنی حداکثر تا 130 کیلوگرم را تحمل کند. در این مکانیزم میتوان از یراق آلات مخصوص تهویه مطبوع نیز استفاده کرد.